Maxime DRENO
Minime 2
Enzo COUROUSSE
Minime 2
NIL MASSON
Minime 1
ANATOLE RAWAS
Minime 1

Tifenn RABOTEAU
Minime 1
Alban LEVEQUE
Minime 1
Alexis RENAUD
Minime 1
Florian DELCHAMBRE
Minime 1